Totalt 19 universitet och högskolor har fler antagna nu i höst jämfört med höstterminen 2019, men Uppsala universitet står för den största ökningen sett till antal genom en ökning med 741 antagna, från 2 523 HT19 till 3 264 HT20 (29 procent).

– Väldigt roligt att antalet antagna till Uppsala universitets masterutbildningar har ökat så mycket, det är ju extrema siffror. Men samtidigt är det i det allmänt osäkra läge som råder vanskligt att ta någonting för givet om hur det kommer att se ut i höst i praktiken, säger Cilla Häggkvist, biträdande avdelningschef vid studentavdelningen. 

Nationellt fanns det totalt 35 434 behöriga sökande till höstens masterutbildningar, drygt elva procent fler jämfört med höstterminen 2019. Nu har 27 613 av dem blivit antagna, jämfört med 24 391 höstterminen 2019 – en total ökning med över 13 procent. 

För detaljerad information och tabeller, se UHR:s hemsida.