Redan i regeringsförklaringen lyftes att anställningsvillkor och karriärvägar för unga forskare ska förbättras. Regeringen har nu fattat beslut om att tillsätta en särskild utredare som ska se över hur Sverige kan säkra återväxten av framstående unga forskare.

Och som särskild utredare har regeringen utsett Ann Fust, förvaltningschef på Vetenskapsrådet och tidigare universitetsdirektör på Uppsala universitet.

- Unga forskares villkor är en viktig fråga för framtiden och vi ser med stort intresse fram emot resultatet av den utredning som Ann Fust nu har fått i uppdrag att genomföra, säger Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet. 

Vid Uppsala universitet har en uppföljning av konsekvenserna av reformen 2011 redan gjorts. I den kunde man till exempel konstatera att anställningsformen forskare ökat kraftigt, medan meriteringsanställningarna inte alls ökat i den omfattning som man hoppats. 

- Därför har konsistoret avsatt 12 miljoner för särskilda satsningar på just meriteringsanställningar under 2016. Kompetens och karriärfrågor och särskilt villkor för yngre forskare är en av våra viktigaste framtidsfrågor för att vara en attraktiv arbetsgivare och ett toppuniversitet internationellt, säger hon.

Ann Fusts utredning ska redovisas senast den 31 mars 2016.

Läs mer på regeringskansliets hemsida.

Läs mer om att Ann Fust blir särskild utredare för unga forskares anställningsvillkor.