Konferensen vänder sig till utbildningsansvariga på olika nivåer; programansvariga, studierektorer, kursansvariga, prefekter och nämnder, samt studentkårer, områdeskanslier, pedagogiska och andra stödfunktioner för utbildningarna.

Syftet med konferensen är att inspirera och sprida resultat av utbildningsutvärderingar inom universitetet och stimulera kollegiala diskussioner på tvärs inom universitetet, till gagn för utbildningarnas kvalitet.

Vid konferensen ges tillfälle att ta del av 2018 års utbildningsutvärderingar samt parallella sessioner med anknytning till aktuella teman.

Dessutom ges en inspirationsföreläsning om internationalisering på hemmaplan av Tanja Reiffenrath, University of Göttingen.

Information om konferensprogram och anmälan
 

Sista dag för anmälan är 26 februari.