I den vårproposition som regeringen presenterade idag, föreslår regeringen en förstärkning på totalt 513 miljoner kr inom utbildningsområdet, uppdelat enligt följande:

  miljoner kr    totalt 2021
Nätbaserad utbildning (s.k. mooc)        50   
Sommarkurser      127   
Fler studenter i högskolan      111     222 
Behörighetsgivande utbildning (basår)      210    420 
Vidareutbild. av lärare... validering          1,5  
KPU-validering        13,5  
Summa      513     642 

Hur dessa pengar ska fördelas mellan lärosätena är ännu inte klart, utan det kommer att meddelas inom kort.

Med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset är forskning och innovation inom exempelvis nya läkemedel, diagnostiska tester, virusspridning och vaccin högt prioriterat. För att snabbt kunna ge extra stöd till forskning som kan stoppa utbrottet av covid-19 och förhindra framtida pandemiutbrott, föreslår regeringen att öka det anslaget med 90 000 000 kronor.