PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Speciella arkivalier och samlingar

Gårdshandlingar alltifrån 1624 är ett unikt och omfattande material med arrendehandlingar, husesynsprotokoll från 1740-talet, pergamentskartor från 1660-talet och storskifteskartor från 1700-talet, boskapslängder och restantieräkenskaper, för att nämna några exempel.

I UUA ingår också Sätra Brunns arkiv och The Raoul Wallenberg Projects arkiv.

Karta

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: univark@uadm.uu.se