PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Projektgrupp/Styrgrupp

Nedan finns personerna som ingår i projektgruppen och styrgruppen

Projektgrupp

Svante Axelsson

Anders Backlund

Stina Bohman

Mats Cullhed

Anna Gunder

Thérèse Hartman

Mika Hietanen 

Jaan Hong

Tobias Jakobsson

Per Lytsy

Tom Mels

Ulrika Svalfors

Maria Svensson

 

Nathalie Elenius

Charlotte Sundström

 

Styrgrupp

Universitetslektor Åsa Kassman Rudolphi, prodekan, teknisk­ naturvetenskapliga vetenskapsområdet  (ordförande)

Professor Jonas Almqvist, prodekan, humanistisk ­ samhällsvetenskapliga  vetenskapsområdet

Fredrik Häggström, studentrepresentant

Universitetslektor Karl-Johan Lindholm, humanistisk ­ samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet

Erik Palmgren, studentrepresentant

Universitetsadjunkt  Stefan Pålsson, teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet

Universitetslektor Mia Ramklint, medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet

Professor Catharina Svensson, prodekan, medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet

Sakkunniga:
Åsa Kettis, avdelningschef, avdelningen för kvalitetsutveckling
Mia Lindegren, avdelningschef, IT-avdelningen
Johan Wickström, bitr. enhetschef, enheten för universitetspedagogik, avdelningen förkvalitetsutveckling (styrgruppens sekreterare)