PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Uppdrag och syfte

Initiativ för nyanlända och integration


Uppdraget initierades 2016 och avser att samordna de aktiviteter som initieras och drivs inom Uppsala universitet och i samverkan med andra aktörer ochär relaterade till nyanlända och integration.

Arbetet utgår från universitetets beslutade måldokument som t. ex. Mål och strategier och fokusområdena internationalisering, samverkan och kompetensförsörjning. 

Mål:

  • Identifiera behov där universitetet bör medverka och ge förslag på insatser.
  • Synliggöra för området relevant forskning, utbildning och samverkan.
  • Fördjupa dialogen med olika intressenter och med allmänheten.
  • Underlätta för universitetsanställda och studenter att arbeta med dessa frågor.

Målgrupper: 

  • nyanlända  - kan vara en person som har en akadmiska examen, är på väg till akademiska examen eller någon som vill börja studera
  • universitetsanställda
  • studenter
  • samverkansparter - alla som möter nyanlända
  • allmänhet.