PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Rådets för lika villkor sammanträden

Rådet sammanträder som regel tre gånger per termin. Inför varje sammanträde bereds ärendena av rådets beredningsutskott.

Hösten 2017

Beredningsutskott (kl.9.15-12.00)

24 augusti
12 oktober
22 november

Rådet för lika villkor (kl.9.15-12.00) 

7 september
26 oktober
7 december