PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Rådets för lika villkor sammanträden

Rådet sammanträder som regel tre gånger per termin. Inför varje sammanträde bereds ärendena av rådets beredningsutskott.

Våren 2017

Beredningsutskott (kl.9.15-12.00)

1 februari
5 april
17 maj

Rådet för lika villkor (kl.9.15-12.00) 

15 februari
19 april
31 maj