PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Pristagare 2016

2016 års Lika villkorspris tilldelas Anita Hussénius.

Motivering

Anita Hussénius praktiserar framgångsrikt och jämlikt ledarskap och sätter personalens intressen, trivsel och säkerhet i första rum. Hon jobbar på ett hierarkilöst och inkluderande sätt; alla medarbetare behandlas som lika värda oavsett yrkestitel, härkomst, sexuell läggning, könsidentitet, funktionalitet eller meriter. Idéer och förslag från personalen tas emot på ett uppmuntrande, pedagogiskt och konstruktivt sätt vilket skapar en öppen och inkluderande atmosfär på arbetsplatsen.