PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Ledamöter

Mandatperiod 2016-01-01 - 2017-12-31

Ordförande
Docent och rektorsråd Cecilia Wejryd

Humanistiska-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet
Professor Mohammad Fazlhashemi
Vakant plats

Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet
Professor Bryndis Birnir
Professor Ola Söderberg

Teknisk-naturv. vetenskapsområde
Stf. vicerektor professor Marika Edoff
Universitetslektor Karin Stensjö

Universitetsbiblioteket
Arkivarie Moa Bergkvist

Universitetsförvaltningen
Fakultetshandläggare Lena S. Forsell

Studeranderepresentanter
Shade Amao
Elin Olby
Dorothea Ledinek
David Alfvenhierta

SACO
Pedagogisk utvecklare Thérèse Hartman

SEKO
Serviceassistent Javiera Cifuentes

TCO/ST
Docent Ingela Parmryd
Neil Ormerod (suppl.)