Breadcrumb Breadcrumb

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Postdoktoranställning i mikrobiell evolution och genomik

Published: : 2017-10-06

Uppsala University is an international research university focused on the development of science and education. Our most important assets are all the individuals who with their curiosity and their dedication make Uppsala University one of Sweden’s most exciting work places. Uppsala University has 40,000 students, 7,000 employees and a turnover of SEK 6,5 billion.

Institutionen för cell- och molekylärbiologi (ICM) är en av de mest internationella, breda och framstående biomolekylära institutionerna i Europa. Våra forskningsområden är indelade i sex program. Den utlysta forskare platsen är placerad i programmet för molekylär evolution, i associate professor Thijs Ettemas forskningsgrupp (se http://www.ettemalab.org/).

Arbetsuppgifter:
Den anställde är en del av den pågående forskningen i Thijs Ettemas lab, vilken har som mål att bättre förstå ursprunget och evolutionen av den mikrobiella mångfalden genom nyttjandet av nästgenerations-sekvensering av den så kallade mikrobiella mörka materian.

Under projektet kommer ditt fokus att vara på användningen av genomiska och bioinformatiska analyser, för att få insikt i biologi och utveckling av nya alfaprotobakterier och archaea och sedan använda detta för att studera mitokondriernas evolutionära ursprung. Förutom molekylärbiologiska tekniker kommer du även att använda nya, storskaliga genomiska metoder, t.ex. metagenomik, och amplicon sekvenseringsprotokoll.

Kvalifikationskrav:
PhD (eller motsvarande) i evolutionsbiologi, mikrobiell genomik eller angränsande områden. Examen ska ha avlagts tidigast tre år före ansökningstidens utgång.

Demonstrerad vetenskaplig skicklighet, uppvisad i högt rankad vetenskapliga publikationer och presentationer på nationella och internationella konferenser.

Flytande engelska i tal och skrift är ett absolut krav. Stor vikt kommer att läggas vid personliga färdigheter såsom kommunikations- och samarbetsfärdigheter, förmåga att arbeta självständigt samt vetenskaplig mognad och kreativitet. 

Uppsala universitet avser att rekrytera den person som i en helhetsbedömning av kompetens, skicklighet och dokumenterade kvalifikationer, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Personliga förhållanden som kan vara av positiv betydelse för utvärdering av ansökan, till exempel föräldraledighet, bör nämnas i meritförteckningen (CV).

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

  1. CV som ska innehålla all relevant information beträffande färdigheter och erfarenheter samt en fullständig publikationslista.
  2. Examensbevis.
  3. Kontaktuppgifter till minst en och helst två referenspersoner som vi kan kontakta vid behov. Ange hur de är yrkesmässigt kopplade till dig (t ex doktorandhandledare).

Upplysningar om anställningen lämnas av Martha Schattenhofer (martha.schattenhofer@icm.uu.se).

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast.

Anställningsform: Postdoktor, centralt avtal. Tidsbegränsad anställning 2 år.

Anställningens omfattning: 100 %

Välkommen med din ansökan senast den 19 oktober 2017, UFV-PA 2017/3446.

We decline offers of recruitment and advertising help. We only accept the application the way described in the advertisement.

Placement: Department of Cell and Molecular Biology

Type of employment: Full time , Temporary position longer than 6 months

Pay: Fast Lön

Number of positions: 1

Working hours: 100%

Town: Uppsala

County: Uppsala län

Country: Sweden

Number of reference: UFV-PA 2017/3446

Last application date: 2017-10-19

Login and apply