Breadcrumb Breadcrumb

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Forskningsingenjör till NGI-Uppsala, SNP&SEQ-teknologiplattformen

Published: : 2017-10-05

Uppsala University is an international research university focused on the development of science and education. Our most important assets are all the individuals who with their curiosity and their dedication make Uppsala University one of Sweden’s most exciting work places. Uppsala University has 40,000 students, 7,000 employees and a turnover of SEK 6,5 billion.

Som en del av den nationella infrastrukturen för genomik (National Genomics Infrastructure, NGI) vid Science for Life Laboratory (SciLifeLab, www.scilifelab.se), erbjuder SNP&SEQ-teknologiplattformen SNP-genotypning och nästa  generationens sekvenseringsteknologi (Next Generation Sequencing, NGS) som service åt forskare i Sverige och andra länder (www.genotyping.se).

Arbetsuppgifter: Det utannonserade vikariatet är förlagt till genotypningsdelen vid NGI-Uppsala (SNP&SEQ-teknologiplattformen) och omfattar DNA genotypning och metyleringsanalys med toppmodern instrumentering.

Arbetet som forskningsingenjör innefattar alla steg i genotypningsprocessen, från kvalitetskontroll av inkommet DNA, genomförande av de laborativa stegen för genotypning eller metyleringsanalys, start av körningar på genotypningsinstrumenten och sammanställning av resultat och kvalitetskontroll. Det laborativa arbetet är till stor del automatiserat med pipetteringsrobotar, men även manuellt molekylärbiologiskt/laborativt arbete förekommer. I arbetet ingår hantering, underhåll och vid behov felsökning av de instrument som används i verksamheten.

Då verksamheten är ackrediterad är noggrann dokumentation av det dagliga arbetet en viktig del av arbetsuppgifterna

Kvalifikationer: Universitets- eller högskoleexamen med inriktning mot bioteknik, kemiteknik, molekylärbiologi eller molekylärgenetik. Praktisk erfarenhet av storskaligt laboratoriearbete, gärna i ackrediterad miljö, och arbete med datorstyrda laboratorieinstrument krävs. Eftersom arbetsflödet till stor del är automatiserat krävs god datorvana.

Goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och engelska är ett krav. Vi söker en person med initiativförmåga, noggrannhet, ansvarskänsla samt god förmåga till både självständigt arbete och arbete i grupp.    

Önskvärt/meriterande i övrigt: Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper, såsom positiv attityd till serviceverksamhet och god samarbetsförmåga. Dokumenterad erfarenhet av arbete med SNP genotypning är önskvärt. Tidigare erfarenhet av användning av LIMS-system i laborativ verksamhet och i enklare programmering (tex i Excel)  är meriterande.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: sätts efter kompetens. Ange löneanspråk i ansökan.

Tillträde: snarast

Anställningsform: vikariat 2 år

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Tomas Axelsson (tomas.axelsson@medsci.uu.se) eller prof. Ann-Christine Syvänen (ann-christine.syvanen@medsci.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast 2017-10-27, UFV-PA 2017/3455.

We decline offers of recruitment and advertising help. We only accept the application the way described in the advertisement.

Placement: Department of Medical Sciences

Type of employment: Full time , Temporary position longer than 6 months

Pay: Fast lön

Number of positions: 1

Working hours: 100 %

Town: Uppsala

County: Uppsala län

Country: Sweden

Number of reference: UFV-PA 2017/3455

Last application date: 2017-10-27

Login and apply