Breadcrumb Breadcrumb

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Doktorandanställning i medicinsk vetenskap, obstetrik och gynekologi

Published: : 2017-09-28

Uppsala University is an international research university focused on the development of science and education. Our most important assets are all the individuals who with their curiosity and their dedication make Uppsala University one of Sweden’s most exciting work places. Uppsala University has 40,000 students, 7,000 employees and a turnover of SEK 6,5 billion.

Vi söker en högt motiverad person som är intresserad av att bedriva forskning inom området mental hälsa i relation till graviditet och förlossning. Den utlysta doktorandplatsen är knuten till forskargruppen reproduktiv hälsa vid institutionen för kvinnors och barns hälsa. Vid institutionen (www.kbh.uu.se) bedrivs forskning, forskarutbildning och undervisning i gynekologi, obstetrik, perinatalmedicin, pediatrik, internationell hälsa och kvinnomedicin.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Doktorandprojektet innefattar studier med fokus på mental hälsa i relation till graviditet och förlossning. Arbetet kommer att innefatta omfattande statistisk bearbetning av epidemiologiskt material men kan även komma att innefatta direkt patientkontakt och intervjuer. 

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser utbildning och administrativt arbete kan förekomma (max 20 %) vilket förlänger anställningen med motsvarande tid.

Kvalifikationskrav: Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Vi söker en person med erfarenhet inom närliggande områden samt goda grundläggande kunskaper i statistik som har ett genuint intresse av studiepopulationen. Den sökande ska kunna arbeta självständigt och vara väl organiserad. Personen bör vara mycket motiverad, noggrann, målinriktad och bra på grupparbete. Eftersom projektet kan komma att innefatta kontakt med patienter är förmåga att kommunicera tillfredsställande på svenska ett absolut krav. Tidigare erfarenhet av relevant forskningsarbete är meriterande.

Behörighetskrav: Information om behörighetskrav, utbildning på forskarutbildningsnivå och antagningsbestämmelser finner du på: http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla en meritförteckning, vetenskapliga publikationer, och ett personligt brev med kort beskrivning av dig själv, dina kunskaper och forskningsintressen samt namn, e-postadress och telefonnummer till två referenspersoner. Kopior av relevanta examensbevis och kursutdrag bör bifogas. Ansökningarna bedöms enligt behörighet, tidigare erfarenhet av forskning inom närliggande områden samt personlig lämplighet, så som god samarbetsförmåga, initiativtagande samt kvalitetsmedvetenhet

Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala universitet.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal.

Tillträde: Omgående, tidsbegränsad anställning i enlighet med högskoleförordningen.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Docent Anna Wikman anna.wikman@kbh.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 22 oktober  2017, UFV-PA 2017/3461.

We decline offers of recruitment and advertising help. We only accept the application the way described in the advertisement.

Placement: Department of Women's and Children's Health

Type of employment: Full time , Temporary position longer than 6 months

Pay: Fast lön

Number of positions: 1

Working hours: 100 %

Town: Uppsala

County: Uppsala län

Country: Sweden

Number of reference: UFV-PA 2017/3461

Last application date: 2017-10-22

Login and apply