PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Intendentursamordnare

Vision med uppdraget

  • Att bidra till ett universitetsövergripande arbetssätt mellan intendentur och förvaltning.
  • Att vara en effektiv länk mellan förvaltning, kärnverksamhet och våra fastighetsägare.
  • Bidra till en mer effektiv lokalanvändning totalt sett över hela universitetet.
  • Bidra till ett ökat samförstånd mellan förvaltning, kärnverksamhet och fastighetsägare.

Uppdragsbeskrivning 2017-2018 (pdf)