Breadcrumb Breadcrumb

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Indelning i intendenturområden

Samtliga universitetets lokaler med upplåtelseavtal skall tillhöra något av nedanstående intendenturområden. Förändringar av områdesgränserna beslutas av rektor.

 1. Uppsala Biomedicinska Centrum
 2. Blåsenhus
 3. Campus Gotland
 4. Carolina Rediviva
 5. Engelska parken
 6. Gamla Torget
 7. Lagerträdet - EBC - Evolutionsbiologiskt centrum
 8. Observatoriet - Ekonomikum
 9. Polacksbacken
 10. Rudbecklaboratoriet
 11. Uppsala Linneanska trädgårdar

Förteckning över intendenter vid de olika intendenturområdena

Intendentursamordnare Fredrik Lindgren