PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

HR-avdelningen

HR-avdelningen ska aktivt bidra till att Uppsala universitet kan vidareutveckla sin ställning som en attraktiv arbetsgivare som kan bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet.

HR-avdelningen bidrar till det genom ett effektivt, strategiskt och operativt stöd till verksamheten framförallt i frågor som omfattar processerna:

  • attrahera, rekrytera och introducera personal
  • behålla, motivera och utveckla personal
  • avveckla personal

HR-avdelningen ska även bidra till att skapa förutsättningar för universitetet att erbjuda studenter en god arbetsmiljö och lika villkor.

HR-avdelningens specialiststöd är universitetsövergripande, samordnande och utvecklande i fullgörandet av uppdraget att ha ett funktionellt personalstrategiskt och personaladministrativt ansvar.

Organisationsskiss 

Avdelningens uppdrag

Avdelningens personal