PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Broschyrer och rapporter om pedagogisk utveckling

Vill du beställa en publikation?
Skicka in din beställning till kvalitetsutveckling@uadm.uu.se

Högre utbildning är en vetenskaplig e-tidskrift som är fritt tillgänglig enligt open access-principen. Tidskriftens övergripande syfte är att stödja framväxten av kunskap om lärande och undervisning inom högre utbildning och därigenom bidra till utvecklingen av högskoleundervisningen.

Broschyrer

Broschyrserie om jämlik undervisning

 • Undervisa tillgängligt
  Författare: Gunilla Carstensen och Ann-Sofie Henriksson
  Pris: 50 kr
 • Könsmedveten pedagogik- en jämlik undervisning
  Författare: Gunilla Carstensen
  Broschyren är slut och planeras inte att tryckas om. Kan skrivas ut som pdf.
 • Hbt-perspektiv och undervisning
  Författare: Gunilla Carstensen
  Pris: 50 kr

Assessing Teaching Skills
Ladda hem broschyren som pdf
Pdf:en omfattar delar av broschyren.
Författare: Birgitta Giertz
Pris för tryckt broschyr: 50 kr

Att bedöma pedagogisk skicklighet
Ladda hem broschyren som pdf
Pdf:en omfattar delar av broschyren.
Författare: Birgitta Giertz
Pris för tryckt broschyr: 50 kronor

Intyg om visad pedagogisk skicklighet - hur skriver man?
Ladda hem broschyren som pdf
Pdf:en omfattar delar av broschyren.
Författare: Birgitta Giertz
Pris för tryckt broschyr: 50 kronor

Skaffa dig en pedagogisk meritportfölj!
Ladda hem broschyren som pdf
Pdf:en omfattar delar av broschyren.
Författare: Karin Apelgren och Birgitta Giertz
Pris: 30 kronor

Böcker

Lärande på hög nivå
Författare: av Anna Hedin
Boken är slut i lager och kommer inte att tryckas på nytt.
Ladda ner Lärande på hög nivå som pdf.

Publikationer/Rapporter

Från akilleshäl till flaggskepp
En idébok kring grundutbildningens examensarbete av Margareta Högberg och Åke Eriksson. Boken är slut i lager och ska inte tryckas på nytt. Ladda ner Från akilleshäl till flaggskepp som en pdf.

NSHU-rapport, Att belägga, bedöma och belöna pedagogisk skicklighet.
Rapporten är gratis. Rapporten kan laddas ner som pdf.

NSHU-rapport, A Swedish perspective on Pedagogical Competence.
Rapporten är gratis. Rapporten kan laddas ner som pdf.

Rapportserie

Rapporterna är från tidigare och nuvarande avdelning/enhet och handlar främst om pedagogisk utveckling. Fr.o.m. 2014 finns rapporterna som pdf och några av rapporterna finns i DiVA.

Pris: 100 kr/rapport om du inte är anställd på Uppsala universitet.

Rapport 1
I stort och smått - med studenten i fokus.
Redaktör Geir Gunnlaugsson, 2014
Finns endast digitalt.

Rapport 2
Masteralumnrapport - Först ut.
Maria Björnermark, Camilla Maandi och Hanne Smidt, 2014
Finns endast digitalt.

Rapport 3
Konsten att examinera. Några exempel och förslag.
Svante Axelsson, Emma Lundkvist, Peter Reinholdsson, Maria Swartling och Thomas Öst, 2015
Finns endast digitalt.

Rapport 4
För pedagogisk utveckling tillsammans - Lärare och studenter som medskapare av utbildning.
Redaktörer Katarina Andreasen och Maria Magnusson, 2016
Finns endast digitalt.

Rapport 5-13
Rapporter om forskarutbildning vid Uppsala universitet
Författare personal på enheten för kvalitet och utvärdering, 2016
Finns endast digitalt.

 

UPI-rapport 1 finns som reviderad upplaga
Undervisa tillängligt!
Ann-Sofie Henriksson, 2003, slut i lager, se rapport 1, reviderad upplaga.

UPI-rapport 2
Att bedöma pedagogisk skicklighet - går det?
Birgitta Giertz, 2003

UPI-rapport 3
Från ideal till praxis! Hur behandlas policyprogram på institutionsnivå?
En granskning av hur det pedagogiska programmet vid Uppsala universitet har mottagits
Anna Hedin, 2004

UPI-rapport 4
Train with Care!
Peter Reinholdsson, 2004

UPI-rapport 5
Examinationen som vägvisare
Towe Wiiand, 2005

UPI-rapport 6
Learning from Liberal Arts Education
Författare: Patrik Mehrens, 2005

PU-rapport 7
Att förebygga plagiat i studentarbeten - en pedagogisk utvecklingsmöjlighet
Författare: Ann-Sofie Henriksson, 2008

PU-rapport 8
Att undervisa med vetenskaplig förankring - i praktiken!
Redaktör: Britt-Inger Johansson, 2010

PU-rapport 9
Vad är "högre" i den högre utbildning?
Författare: Christopher Lagerqvist, 2010
Slut i lager, laddas ner som pdf gratis, nummer 9

PU-rapport 10
Mångfaldsmedveten pedagogik för universitetslärare
Författare: Johan Wickström, 2011

PU-rapport 11
Könsmedveten forskarhandledning - teoretiska utgångspunkter och praktiska erfarenheter
Författare: Ulrike Schnaas, 2011

PU-rapport 12
Students, the university´s unspent resource
Revolutionising higher education through active student participation
Redaktörer: Johan Gärdebo and Mattias Wiggberg, 2012
Slut i lager, laddas ner som pdf gratis, nummer 12

PU-rapport 1, reviderad upplaga
Undervisa tillgängligt!
Författare: Ann-Sofie Henriksson, 2012

PU-rapport 13
Universitetspedagogisk utveckling och kvalitet - i praktiken!
Redaktör: Geir Gunnlaugsson, 2012