PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Utlämnande av allmän handling

Utlämnande av allmän handling
 

När det inkommer en begäran av allmän handling, vilket kan vara skriftlig eller muntlig. Begäran ska hanteras och expedieras omedelbart. Hur du går till väga, se Guide – begäran om utlämnande av handling.