PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Sök behörighet - W3D3

Internet Explorer och W3D3
 

När du arbetar i diariet bör du använda webbläsaren Internet Explorer som diariet är optimerat för. Andra webbläsare fungerar ibland sämre vad gäller vissa funktioner i diariet.


Sök behörighet

Du som behöver tillgång till diariet ska ansöka om behörighet genom att helt enkelt skicka ett mail  registrator@uu.se,  där du talar om vilken behörighet du behöver och till vilken/vilka serier du behöver för ditt arbete.

Finns två behörighetsgrupper.

  • Registrator - att kunna registrera nya ärenden/handlingar och där ingår även att kunna söka i diariet.
  • Handläggare – att kunna söka/läsa befintliga ärenden/handlingar.

Nu har Uppsala universitet delat upp sitt diarium, så att det finns 154 olika serier. Varje institution, områdeskansli, förvaltningen mm har en egen serie. T ex. kan de heta FARMBIO = Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, ÅNGKEMI = Institutionen för kemi – Ångström, UFV=Universitetsförvaltningen, HUMSAM=Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap osv.

Om du är osäker på vad ”din” arbetsplats serie heter i diariet, så räcker det att skriva i ansökan att du behöver tillgång till institutionens serie.
Hantering av personalärenden sker i serien UFV-PA.

Ansökan behandlas löpande och du kommer att få ett automatmail med användaruppgifter för inloggning, länken till diariet, lathundar mm till din e-postadress.

Glömt lösenordet

  • Behöver du ett nytt lösenord
  • Glömt bort ditt anv.id.
  • Avanmäla eller ändra behörighet, serietillhörighet

Kontakta registrator@uu.se


Arbeta på distans

Observera att inloggning i W3D3 förutsätter att man är uppkopplad på Uppsala universitetets fasta nät, eller att man har en så kallad VPN-klient, information finns på sidan arbeta på distans