PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Sök behörighet - W3D3

Internet Explorer och W3D3

När du arbetar i diariet bör du använda webbläsaren Internet Explorer som diariet är optimerat för. Andra webbläsare fungerar ibland sämre vad gäller vissa funktioner i diariet.

Sök behörighet

Du som behöver tillgång till W3D3-diariet för ditt arbete, söka via webblankett -  Ansökan samt uppgradera befintlig behörighet till W3D3-diariet.


Ansökan behandlas löpande och du kommer att få ett automatmail med användaruppgifter för inloggning, länken till diariet, lathundar mm till din e-postadress.

 

Valbar handläggare

Varje diariefört ärende måste ha en ansvarig handläggare. Handläggaren kopplas på själva ärendekortet genom en valbar handläggarlista under varje serie i diariet.

Uppdateringar av respektive lista på respektive serie ska ske kontinuerligt allteftersom personal börjar och slutar. Varje institution (motsv.) ansvarar för att ”sin” serie/serier att listan hålls aktuell.

 

Inmatning av valbara handläggare görs mestadels centralt hos registratorfunktionen vid Universitetsförvaltningen och anmälan gör man lättast via webblankett – Valbar handläggare

 

Glömt lösenordet

Behöver du nytt lösenord eller glömt ditt anv.id.

Kontakta registrator@uu.se


Arbeta på distans

Observera att inloggning i W3D3 förutsätter att man är uppkopplad på Uppsala universitetets fasta nät, eller att man har en så kallad VPN-klient, information finns på sidan arbeta på distans