PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Regler kring studieadministration

 

Tydlighet och samordning

Att vi har tydliga och samordnade rutiner handlar både om att upprätthålla kvaliteten och säkerställa rättssäkerheten.
I menyn till vänster hittar du länkar till gemensamma studieadministrativa regelverk.
Saknar du någon information så är du välkommen att höra av dig.