PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Studieadministration

Informationen här riktar sig till administratörer, studievägledare och andra som behöver veta mer om studieadministrativa rutiner, regelverk och tidsplaner. Studieadministration omfattar i första hand antagningstudiedokumentationregistrering i Studentportalen och examensärenden.

Genvägar

Kontakt

Behöver du råd och stöd i studieadminstrativa ärenden, studentärenden eller kring utbildningsinformation?

(Kontaktvägar för studenter.)