This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Universitetsdagen

Universitetsdagen är Uppsala universitets gemensamma besöksdag för gymnasister och går av stapel i mars varje år. Elever från gymnasieskolans årskurs tre i närregionen bjuds in att besöka ett av de fyra av Uppsalas campus som har öppet hus. De campus som besöks är Ångström, Blåsenhus, BMC och Ekonomikum. Samtliga program på grundnivå finns representerade på dessa campus. Eleverna får i förväg välja vilka utbildningar och ämnen de vill få mer information om och kan därmed få ett program efter eget intresseområde. Dagen brukar hålla på mellan kl 10 och 14 och därefter avslutas med ett frivilligt besök på en av Uppsalas studentnationer. För övrigt innehåller dagen korta presentationer, prova-på-föreläsning, rundvandring på campus, minimässa med representanter från utbildningarna och möjlighet att träffa studenter och studievägledare.

Övriga som är intresserade av att besöka universitetet kan i mån av plats delta på Universitetsdagen. Det är dock obligatoriskt att anmäla sig innan. Anmälan sker via webben och brukar öppna runt årsskiftet. Universitetets institutioner bjuds in att medverka under dagen varje år och de flesta som erbjuder grundutbildning brukar delta.

Universitetsdagen projektleds av Avdelningen för kommunikation och externa relationer i samarbete med Studentavdelningen, områdeskommunikatörer och samordnare för respektive campus.

Kontaktperson: Alexandra Abde