PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning

Stöd och anpassningar

Pedagogiskt stöd är ett samlingsbegrepp för olika stöd och anpassningar som erbjuds studenter och doktorander som har en funktionsnedsättning.

Lärare kan vända sig till universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning och även se vilka kurser som arrangeras av enheten för universitetspedagogik

Stöd och anpassningar sker endast på studentens initiativ och studenten ska vara delaktig i de stöd och anpassningar som sätts in. Stöd och anpassningar innebär att studenten ska bli så självständig som möjligt i studiesituationen utan att göra avkall på lärandemål och examensbestämmelser. 

Vem gör vad
 

Universitetets centrala samordnare

 • Anteckningsstöd.
 • Mentor.
 • Medstudent/ledsagare inom universitetet i samband med undervisning. 
 • Teckenspråks- och skrivtolkning. 
 • Rekommendationer om anpassning av examination och undervisning.
 • Övergripande administration av stödet.
 • Rättstavningsprogram. Stava Rex, ett rättstavningsprogram på svenska samt SpellRight, på engelska. Studenten laddar ner dessa i Studentportalen. 
 • Talsyntes. TorTalk är ett läsverktyg som läser upp all slags text från text från både papper och skärm. Studenten laddar ner detta i Studentportalen. 
 • Information till institutioner, medverkar även gärna vid personaldagar.

Universitetsbiblioteket:

 • Anpassad litteratur via MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.
 • Lässtudion (här finns olika typer av datorstöd med programvaror för personer med läs- och skrivsvårigheter.
 • Informerar om talsyntesprogrammet TorTalk.

Språkverkstaden

Språkverkstaden erbjuder språkstöd till alla studenter på grund- och avancerad nivå vid skriftlig och muntlig framställning.

Länk till Språkverkstaden.

Institutionerna

Utifrån pedagogiska bedömningar av lärandeaktiviteter och lärandemål och i relation till gällande kursplan beslutar institutionerna om:

 • Anpassning av examinationen: extra skrivtid, enskilt rum, datorstöd.
 • Alternativa examinationsformer: ersätta en examinationsform med en annan.
 • Anpassning av undervisningen, individuell studieplan, alternativa uppgifter.
 • Eventuell extra handledning vid uppsatsskrivande.
 • Eventuellt extra enskilt lärarstöd vid VFU eller praktik.
 • Kopieringskostnader vid anteckningsstöd. I utskriftsystemet EduPrint finns något som kallas utskriftskuponger. Du beställer kupongerna av din intendentur som sedan fakturerar institutionen det aktuella beloppet.

Studentens ansvar

 • Sin egen studiesituation.
 • Anmäla behov av stöd.

Medstudent

 • Alla studenter är varandras medstudenter.
 • Som student kan du också ta särskilda uppdrag som mentor, anteckningsstödjare eller medstudent/ledsagare.