PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Universitetets avfallshantering

Riktlinjer för universitetets avfallshantering finns utarbetade i ett dokument (Dnr UFV 2007/551) och finns länkade på sidan om avfallshantering där även rutinerna finns förtydligade och länkade. Besök gärna sidan för mer information!