PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Riktlinjer

Utgångspunkt för universitetets krisorganisation och krisberedskap är arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen.