This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Stöd för konferensarrangemang

 

Akademikonferens är en gemensam organisation för Uppsala universitet, SLU och Karolinska Institutet, med uppgift att stärka universitetets varumärke och sätta fokus på forskningen genom professionellt genomförda möten mellan forskare, mellan forskning och näringsliv och mellan universitet och samhälle.

Beställ konferensmaterial
Beställ broschyrer och tidskrifter

Mindre konferenser, t ex mindre dagkonferens utan en massa kringarrangemang kan bokas direkt genom konferenshotellet. Använd de hotell där det finns statliga ramavtal: