This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Övergripande regler och riktlinjer inom IT-området

Riktlinjer fastställda av rektor eller universitetsdirektör finns även i mål- och regelsamlingen. 

Riktlinjer inom IT-området.

Allmänna regler för användning av användarkonton och datornät

Användning av Uppsala universitets IT-resurser

Mobila enheter – Regler och rekommendationer (pdf)

Övrigt med koppling till IT-området

Riktlinjer för säkerhetskopiering och loggning (pdf)

Riktlinjer för lösenordshantering (pdf)

Beslut om automatisk vidaresändning av e-post (pdf)

Riktlinjer för produktionssättning av IT-system för central användning (pdf)