PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Dator, program, filer, backup, utskrift

Beställa ny dator eller mobil

För att köpa ny datorutrustning eller annan hårdvara finns Uppsala universitets Produktwebb. Här kan du som är anställd själv beställa varor. Läs mer om Produktwebben och om hur du beställer IT-produkter och kontorsmaterial.

Beställa nytt program eller ny licens

Om du vill skaffa ett nytt datorprogram hittar du alla programvaror och licenser i Licensregistret. Du hittar mer information om hur du beställer program eller licenser här. Som anställd på Uppsala universitet har du även möjlighet att ta del av campusavtalet med Microsoft

Backup och säkerhetskopiering

TSM är ett backup-system som används för att göra säkerhetskopiering av data i olika system. För att få tillgång till tjänsten behöver du ett konto i backupsystemet och en klientprogramvara för TSM måste installeras på din dator. Läs mer om TSM.

Dela och hantera dina filer

Om du vill skicka och ta emot stora filer, men inte har utrymme i e-postprogrammet, kan du använda tjänsten UU Dropbox. Med UU Dropbox kan du dela filer med andra personer både på och utanför universitetet. Läs mer om UU Dropbox eller gå direkt till webbsidan för tjänsten.

Utskrifter och kopiering

Korint är ett utskrifts- och kopieringssystem för studenter och anställda vid Uppsala universitet. Med Korint kan du skriva ut, kopiera och skanna dokument och bilder. Under augusti-september ersätts Korint av eduPrint. Mer information om detta hittar du på sidan om utskrifter.

Personlig filarea, arbeta på distans

Om du som medarbetare eller student har du behov av att komma åt dina filer hemifrån eller från en annan arbetsplats kan en personlig filarea lösa problemet. Som medarbetare kommer du åt dina filer med webbinloggningen. För dig som är student är filarean åtkomlig via Studentportalen eller från webbplatsen Personlig filarea för studenter. Läs mer om tjänsten och hur du får tillgång till filarean.

Ergonomi handlar om en bra arbetsmiljö

Om du vill veta vilka regler som gäller och vilka hjälpmedel som finns när det gäller din arbetsmiljö, hittar du information om ergonomi här.