Breadcrumb Breadcrumb

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

HR-guidens innehåll ses över

Sedan en tid tillbaka pågår ett arbete med att se över innehållet i HR-guiden. Översynen innebär bland annat att flytta över information till fliken "Anställning" där all information som rör personalområdet kommer att finnas framöver.

Artiklar samt rubrikstruktur kommer successivt att anpassas för att göra information som rör personalområdet mer lättillgänglig.

Kontakt

HR-specialister