PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Budgetering

På underliggande sidor finns information om budgetarbetet vid Uppsala universitet.

Under Budgetprocessen finns information om underlag och förutsättningar för budgetprocessen. Här hittar man budgetstöd i form av budget- och beräkningsmallar men även information om budgetårets, såväl som tidigare års, budgetförutsättningar.

Det gemensamma budgetsystemet UUplus avvecklades den 24 februari 2017. Den ekonomiska budgeten kommer fortsättningsvis att upprättas i Nya Raindance. Uppsättning och utveckling av modulen Budget och prognos genomförs inom EASY-projektet och det nya budgetverktyget planeras att bli tillgängligt för budgetering under oktober 2017.

 

Budgetuppföljning görs i GLIS. Kontakta Ellen Leijon vid behov av information från UUplus som inte finns i GLIS:

  • Resursregister
  • Rapporten Anställningar mm
  • Beräkning av procentsatserna
  • Fördelning statsanslag

På avdelningen för ekonomi och upphandling arbetar Margareta Uvhagen Antoni, Ellen Leijon och Patrik Armuand med dessa frågor.