PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Budget

På underliggande sidor finns information om budgetarbetet vid Uppsala universitet.

Under Budgetprocessen finns information om underlag och förutsättningar för budgetprocessen. Här hittar man budgetstöd i form av budget- och beräkningsmallar men även information om budgetårets, såväl som tidigare års, budgetförutsättningar.

 

Under Budgetmodulen RD2018 finns information om budgetverktyget i Raindance. 

 

På avdelningen för ekonomi och upphandling arbetar Margareta Uvhagen AntoniEllen Leijon och Patrik Armuand med dessa frågor.