PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Genvägar för dig som är chef och prefekt

Här finns samlat ett antal länkar med aktuell information för dig som chef/motsv. vid Uppsala universitet; information om utbildningar och stöd och material som kan underlätta vardagen som chef.
Om du har frågor eller behov av stöd eller rådgivning om ledarskap, coachning, mentorskap, grupputveckling eller organisationsutveckling - kontakta Kompetensforum.

Kontakt
Enheten för kompetens- och organisationsutveckling (Kompetensforum)
Enheten för HR-stöd