This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Beställning av ArcGIS och MapInfo

Anställda

Användaren vänder sig till intendenturen/kontaktpersonen på sitt Campus/institution när hen vill ha en licens av dessa program.

Kontaktpersonen med konto på programvaruservern registrerar en licens och laddar ner programvaran från programvaruservern.

För tillfället har vi på programvaruservern bara ArcGIS för nerladdning.

MapInfo Media kan laddas ner från https://www2.ekonomikum.uu.se/mapinfo/. För det behövs särskilt tillstånd. Det kan fås genom att skicka e-post till IT Support Ekonomikum.

Studenter

Kan få en kod för ArcGIS genom att kontakta licens@uu.se.

Studenten ska kunna styrka studentstatus innan licenskoden tillsammans med länk för nerladdning skickas.

ESRI Vitrual Campus  kan fås antingen från licens@uu.se eller Daniel Löwenborg.