PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Avtal vid examensarbeten i samarbete med extern part

När studenter på grund- eller avancerad nivå utför examensarbeten i samverkan med ett företag eller annan organisation uppkommer ibland frågor kring avtal som reglerar projektet. Texten syftar till att belysa olika legala aspekter av sådana avtal.