PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Prolongation

Centrala föreskrifter och riktlinjer

Förlängning av utbildningsbidrag och anställning som doktorand för doktorander med förtroendeuppdrag

Fakultetens föreskrifter och riktlinjer

Prolongation av utbildningsbidrag och anställning som doktorand för doktorander med förtroendeuppdrag - kompletterande riktlinjer för Samhällsvetenskapliga fakulteten. Diarienummer: SAMFAK 2009/132 doss 3:3:3

Prolongation på grund av föräldraledighet Diarienummer: SAMFAK 2009/2 doss 3.3.3

Prolongation för suppleanter Diarienummer: SAMFAK 2010/159

Mer om utbildning på forskarnivå

Aktivitetsrapportering
Antagning
Examen
Prolongation
Studieplaner
Samhällsvetenskapliga doktorandrådet