PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Antagning

Centrala föreskrifter och riktlinjer
 

Antagningsordning, föreskrifter och riktlinjer för forskarutbildning vid Uppsala universitet.

Fakultetens föreskrifter och riktlinjer
 

Antagning av externfinansierade doktorander med försörjning genom studiemedel, med egen försörjning från annan högskola m m

Diarienummer: SAMFAK 2008/143

Fakultetsnämnden har beslutat att inte delegera beslut om antagning av doktorander med extern eller egen försörjning.

Antagning till utbildning på forskarnivå om 120 högskolepoäng som avslutas med licentiatexamen

Anvisningar för ansökan till forskarutbildning på deltid, forskarutbildning om 80 poäng som avslutas med licentiatexamen och forskarutbildning med studiemedelsfinansiering eller egen finansiering

Diarienummer: SAMFAK 2003/23

Periodisering och kvalitetssäkring av fakultetsnämndens antagning till utbildning på forskarnivå

Diarienummer: SAMFAK 2004/35, C 4:2'

Riktlinjer vid antagning och anställning av doktorander inom utbildning på forskarnivå på deltid och forskarutbildning om 80 poäng som avslutas med licentiatexamen

Diarienummer: SAMFAK 2002/50

Mer om utbildning på forskarnivå

Aktivitetsrapportering
Antagning
Examen
Prolongation
Studieplaner
Samhällsvetenskapliga doktorandrådet