PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Aktivitetsrapportering

Doktorandernas forskningsaktivitet ska dokumenteras i UPPDOK (universitetets digitala dokumentationssystem för studier på alla nivåer) varje kalenderahalvår. Detta gäller samtliga forskarstuderande som inte avbrutit sin forskarutbildning.

Rapporteringen görs via blanketten Underlag för rapportering av forskarstuderandes aktivitet och försörjning. Blanketten är på både svenska och engelska.

Mer om utbildning på forskarnivå

Aktivitetsrapportering
Antagning
Examen
Prolongation
Studieplaner
Samhällsvetenskapliga doktorandrådet