PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Samverkansgrupp för arbetsmiljö (SVAM)

Ledamöter

För arbetsgivaren
Ordförande Katarina Bjelke, universitetsdirektör
Vice ordförande Eliane Forsse, HR-direktör
Lars Burman, överbibliotekarie
Marika Edoff, vice ordf. i områdesnämnden TekNat
Mats Larhed, vice ordf. i områdesnämnden MedFarm
Anna Singer, vice ordf. i områdesnämnden HumSam
Peter Elenfalk, byggnadsdirektör

Adjungerade handläggare
Katarina Göransdotter-Jonsson, sekreterare, HR-specialist arbetsmiljö
Anna Maria Näslund, arbetsmiljöingenjör

För personalorganisationerna
Saco-S-rådet
Studievägledare Robert Malmgren
Forskningsingenjör Josef Seibt

SEKO
Serviceassistent Ellena Papaioannou, Huvudskyddsombud
Institutionstekniker Lars Östman

TCO/ST
1:e forskningsingenjör Anders Andersson, Huvudskyddsombud
Systemansvarig Suzanne Borén-Andersson

För studentkårerna
Ann-Catrin Wells, studiebevakare, Uppsala studentkår