PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Rekrytering vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Denna sida är under uppbyggnad - därför saknas vissa länkar.

 

Förordningar och övergripande regelverk

Högskoleförordningen

Anställningsordning UU

För anställning som lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci ska meriter sammanställas i enlighet med Regler och riktlinjer för sammanställning av meritportföljer.

Sakkunniga

Vid vetenskapsområdets rekrytering av lärare granskas sökandes meriter av sakkunniga (om det inte är uppenbart obehövligt för prövning av skicklighet).

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare

Ersättningsnivåer sakkunniga

Förenade anställningar

Vid förenade anställningar upprättas överenskommelse mellan UU och Akademiska sjukhuset.

Överenskommelse 1 vid förenad anställning, inför rekrytering

Överenskommelse 2 vid förenad anställning, inför tillsättning

Anställning adjungerad lärare

Anställning av adjungerade lärare följer UUs Anställningsordning och vetenskapsområdets Riktlinjer för adjungerade lärare.

Anvisningar för rekrytering av adjungerade lärare, MEDFARM 2018/164

Vid anställning av adjungerade lärare upprättas avtal mellan UU och huvudarbetsgivaren. Avtalet anger omfattning för anställningen, tidsperiod och övriga villkor.

Adjungeringsavtal Kommunal/Landsting, professor

Adjungeringsavtal Enskild, professor

Adjungeringsavtal Kommunal/Landsting, universitetslektor

Adjungeringsavtal Enskild, universitetslektor

Adjungeringsa Anvisningar för rekrytering av adjungerade lärare, MEDFARM 2018/164. vtal Kommunal/Landsting, universitetsadjunkt

Adjungeringsavtal Enskild, universitetsadjunkt

Befordran till professor

Befordran till professor

Övriga regelverk

Anställning efter 67 års ålder

Uppsala universitets program för gästprofessorer

Anställning som lärare av personer som beviljats vissa externa forskningsanslag