PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap beslutar fakultetsnämnderna om antagning till docent och excellent lärare samt anställning som eller befordran till professor och universitetslektor.

Fakulteten för utbildningsvetenskaper
Historisk-filosofiska fakulteten
Juridiska fakulteten
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Språkvetenskapliga fakulteten
Teologiska fakulteten