PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Kollektivavtal och förmåner

En praktikant som är anvisad en praktikplats av Arbetsförmedlingen är inte att betrakta som anställd (7 § lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program). Detta innebär att en praktikant inte:

- omfattas av gällande statliga kollektivavtal,
- omfattas av de förmåner som finns kopplade till kollektivavtalen,
- uppbär lön,
- omfattas av bestämmelserna kring semester eller annan ledighet.

Handledare
Varje praktikant ska ha en handledare. Däremot kan en handledare vara det för flera praktikanter. Det utgår inte någon ersättning från Arbetsförmedlingen för handledare.

Praktikperiod
En praktikperiod kan vara upp till sex månader som längst.

Ersättning och utbetalning av ersättning
Praktikanten får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning vilket sköts helt i regi av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Försäkringskassan är utbetalande myndighet.

Försäkringar
Praktikanten omfattas av en personskade- och grupplivförsäkring som tecknas av Arbetsförmedlingen. Dessa gäller hos den arbetsgivare som Arbetsförmedlingen har anvisat praktikanten till. Olycksfall och trafikskador där motorfordon är inblandade täcks av trafikskadelagen. För de fall praktikanten orsakar skada hos arbetsgivaren beslutas och betalas ersättning ut av Kammarkollegiet

Arbetsmiljöansvar
Myndigheten som anordnar praktikplatsen är ansvarig för praktikantens arbetsmiljö. I just den bemärkelsen finns det inte någon skillnad jämfört med myndighetens anställda personal.

Stöd till personer med funktionsnedsättning
Arbetsgivaren ska kunna erbjuda en ordinarie god arbetsmiljö som för sina övriga anställa, genom att t.ex. anordna höj- och sänkbart bord, ställbar kontorsstol mm. Arbetsförmedlingen står för eventuella kostnader som kan komma att behövas i specifika fall, dvs. för en specifik person och dennes personliga förutsättningar. Som exempel kan nämnas inköp av ett visst program som kan behövas för att personen i fråga ska kunna utföra sin praktik utan hinder.

Uppsägningstid
Behöver praktiken avbrytas i förtid finns inte någon uppsägningstid att beakta. Innan man avbryter praktiken behöver man dock ta kontakt med praktikantens ansvarige arbetsförmedlare.

Mer information:
Regeringens beslut om praktikplatser till nyanlända
Regeringens beslut om praktikplatser för personer med funktionsnedsättning
Arbetsförmedlingens information om praktikprogrammen
Uppsala universitets Initiativ för nyanlända samordnas