PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Varje överenskommelse ska diarieföras

HR-avdelningen sammanställer och avrapporterar antalet mottagna praktikanter till Statskontoret.

Det är viktigt att varje överenskommelse med Arbetsförmedlingen diarieförs av berörd institution/motsvarande.

Övergripande frågor eller frågor med koppling till lika villkor; 
kontakta mångfaldsspecialist Hooshang Bazrafshan