Breadcrumb Breadcrumb

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Mentorskollegiet

Mentorskollegiet vid Uppsala universitetet bildades 1994 och består av drygt 150 erfarna lärare som fått utbildning i pedagogisk handledning. I kollegiet finns samtliga vetenskapsområden vid universitetet representerade.

Information om mentorskollegiet