Breadcrumb Breadcrumb

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Funktionsnedsättning

OBS. Denna sida är under uppdatering, informationen som visas nedan kan vara inaktuell. Kontakta HR-avdelningen för mer information

Uppsala universitet arbetar aktivt med att förbättra tillgängligheten för studenter, anställda och besökare. Därför finns en handlingsplan som beskriver vad universitetet gör för att öka tillgängligheten till universitetets lokaler, information och verksamhet.

Läs mer i Handlingsplan för lika villkor.

Stöd vid funktionsnedsättning

Anställda och studerande som har en funktionsnedsättning kan få stöd i sin arbetssituation. Är du student eller doktorand utan anställning kan du läsa mer här:

Studier och funktionsnedsättning

Du kan också kontakta Stöd till studenter med funktionsnedsättning: samordnare@uadm.uu.se

Är du anställd och har en funktionsnedsättning och är i behov av stöd eller anpassning i din arbetssituation ska du i första hand vända dig till din närmaste chef. Vid behov kan du också kontakta lika villkorsspecialisterna på HR-avdelningens Enhet för HR-stöd via: likavillkor@uadm.uu.se.

Se också universitetets folder om stöd vid funktionsnedsättning:

Stöd till studenter, doktorander och anställda som har en funktionsnedsättning

Anpassning av tillgänglighet - akuta behov

Behov av anpassningar för tillgänglighet för enskilda funktionsnedsatta personer kan uppstå innan generella åtgärder genomförts. Sådana anpassningar behöver vanligen genomföras utan dröjsmål. I länken nedan kan du läsa om vilken handläggningsordning som gäller vid anpassning av lokaler respektive inredning och utrustning:

Anpassning av lokaler och utrustning.

Tillgänglighet i lokaler

Information om universitetets lokaler.

Fakta om funktionsnedsättning

Vill du lära dig mera om funktionsnedsättning så finns mer information att hämta här:

Infoteket om funktionshinder.