Breadcrumb Breadcrumb

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Lika villkor för verksamma vid Uppsala universitet

OBS. Denna sida är under uppdatering, informationen som visas nedan kan vara inaktuell. Kontakta HR-avdelningen för mer information

Här hittar du information om

  • hur universitetets arbete för lika villkor är organiserat
  • centrala dokument och publikationer 
  • statistik som rör jämställdhet och mångfald
  • jämställdhetsaspekten vid rekrytering
  • utbildningar
  • rutiner för hantering av trakasseriärenden.

 

Rapport om mångfald vid universitetet:

Läs Mångfaldsrapporten 2016 - rapport om födelsebakgrund hos anställda, studenter och doktorander vid Uppsala universitet.