PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Introduktionsdag för nyanställda hösten 2017

Du som är nyanställd är välkommen till Uppsala universitets introduktionsdag! Syftet med dagen är att välkomna alla nyanställda och ge inblickar i Uppsala universitets verksamhet och organisation. En del av dagen ägnas till att skapa förståelse för Uppsala universitets särprägel samt att informera om vad det innebär att ha universitetet som arbetsplats. En förhoppning är att dagen inte bara ska vara informationsrik och intressant utan även social och trevlig för dig som är ny.

Innehåll:
Universitetsledningen hälsar välkommen
Uppsala universitets verksamhet och organisation
Vad kännetecknar Uppsala universitet?
Att arbeta i statlig verksamhet – vad innebär det?
Introduktion till MP och självrapportering 
Guidad tur av Museum Gustavianum och Universitetshuset

Inbjudan:
Kursinbjudan som pdf

Anmälan:
14 september 2017 (sista anmälningsdag 7 september): Till anmälan

22 november 2017: Till anmälan

Målgrupp:
Alla nyanställda vid UU och du som tidigare inte gått introduktionskursen.

Kursen ges på svenska.

Kontaktperson: Karolin Johansson, Kompetensforum
karolin.johansson@uadm.uu.se