This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Bibliotekets kurser

Biblioteket erbjuder kostnadsfria kurser och handledning för forskare, doktorander och övriga anställda. Vi skräddarsyr också kurser på begäran, bland annat om referenshanteringsprogram samt kurser och handledning i att publicera, söka information eller hitta i specialsamlingar.

Vi undervisar också med hjälp av unika kulturarvssamlingar. Här finns äldre tryck, handskrifter, musikalier, kartor, bilder, med mera. Undervisningen kan bedrivas på plats i biblioteket med tillgång till originalmaterial, alternativt på distans med digitaliserade objekt. Vi kan ordna seminarier för särskilda kursmoment och gästföreläsningar med forskare i samarbete med institutioner.

Exempel på kurser:

  • Avhandlingsproduktion och avhandlingsmallar i Word
  • Informationssökning
  • Referenshanteringsprogram (EndNote, Mendeley, Zotero)

Se kurser och anmäl dig