PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap beslutar fakultetsnämnderna om antagning till docent och excellent lärare samt befordran till professor och universitetslektor.

Befordran inom: