PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Sjukfrånvaro

Första sjukdagen är karensdag och helt löneavdrag görs. Dag 2 - 14 får du sjuklön från universitetet med 80 % av månadslönen. Från dag 15 i sjukperioden anmäler arbetsgivaren sjukfallet till Försäkringskassan som då betalar sjukpenning till och med dag 365. Universitetet kompletterar med 10 % av månadslönen i sjukpenningtillägg.

För den som har en årslön högre än 7,5 basbelopp (=basbeloppstaket) betalar universitetet 90 % av de lönedelar som går över den nivån. Mer om detta finns att läsa i 6 Kap i Villkorsavtal/ Villkorsavtal-T.

Mer information finns under länken sjuk/friskanmälan.

Kontakt

Lönespecialister, HR-avdelningen - bistår med råd och stöd, såväl generellt som i enskilda ärenden som rör sjukfrånvaro.

HR-specalister, HR-avdelningen - bistår med råd och stöd vid långvarig sjukfrånvaro där det kan bli aktuellt med rehabiliteringsåtgärder.

Interna länkar

Sjuk/friskanmälan

Externa länkar

Försäkringskassan